måndag 10 maj 2010

Traditionens födelse

Hej dundrans!
Ett sådant mästerverk.
Storslaget.
Kanapéerna i långa rader, eller cirklar snarare. Små bitar av himmel. Inte minst bror Lekatts skapelser förde oss närmare de högre makterna. Till allas förvåning utropade Lekatt frk Kristianssons tunnbrödsrullader till vinnare i Kanapé Contest 2010 och den häpna segraren kunde ta pokalen till sin boning.

Amaretto.
Man måste älska Amaretto.

Jävsfrågan i det utomordentliga quiz, signerat David Oest, som tog vid är ännu inte till fullo utredd. Men visst är det misstänkt att segern gick till Malin Oest - och det enda lag som bestod av fler deltagare än två.
Bror Järv fick hjälp från ovan, närmare bestämt från Umeå - vilket också det kan väcka viss förvåning i ett så Kålltorpsslutet sällskap som detta. Hjälpen räckte alltså ändå inte ända fram - enligt Oests misstänkta domslut.

Slips.
Man måste älska Grenmarkers slips.

Bataljen mellan gamla gymnasister - Schillerska vs Fässbergsgymnasiet - blev storstilad. Schillerskas övertag i form av mankraft blev emellertid till slut mer än Mölndalsgymnasisterna kunde tåla.
Kulturskolan Schillerskas avkommor och adepter samlades således kring instrumenten. Oest fick liv i elpianot medan Järv greppade gitarren.

Repris.
Man måste få en repris.

Många - samtliga - ropade under småtimmarna efter en repris. Somliga ville se den så snart som nästa veckoslut. Riktigt så tätt kan vi förstås inte ha mellan sammankomsterna. Men vi kan konstatera att en tradition är född. Till glädje för dem som inte kunde närvara - frk Pettersson till exempel, och Bror Iller med fru - som lät hälsa att deras gryt står öppet och tillgängligt som lokal för nästa samling om så önskas. (De nu nämnda hade fullt legitima skäl att utebli. Någon ursäkt från Tom för den uteblivna Cavatinan är däremot överflödig - den kommer inte att godtas.) Till glädje för oss alla.
Sverker ledde sällskapet i den dans som pågick tills det helt enkelt inte gick längre. Yra och sälla vandrade alla i sällskapet i gemensam tropp hemåt i Kålltorpsnatten.

Sverker.
Man måste älska Sverker.

1 kommentar: